15-07-2015
Γίνεται να μείνω έγκυος όταν έχω περίοδο;

photo

Η απάντηση είναι σαφής! Ωστόσο, οι ενδείξεις ενδέχεται να παραπλανούν, οδηγώντας τελικά σε μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.


Οι ειδικοί είναι ξεκάθαροι: Αν πραγματικά πρόκειται για περίοδο, δεν υπάρχει περίπτωση μια γυναίκα να συλλάβει και να μείνει έγκυος. Για να «κολλήσει» το γονιμοποιημένο ωάριο στη μήτρα και να επιτευχθεί εγκυμοσύνη, θα πρέπει να υπάρχει ένας εσωτερικός χιτώνας στη μήτρα, που λέγεται ενδομήτριο.

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου το ενδομήτριο αποβάλλεται γεγονός που σημαίνει ότι η γυναίκα δεν είναι έγκυος, ούτε μπορεί να μείνει αν δεν δημιουργηθεί καινούριο. Όσο υπάρχει αιμορραγία δεν υπάρχει ενδομήτριο και κατά συνέπεια δεν γίνεται να προκύψει εγκυμοσύνη.

 

Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στα νεαρά κορίτσια που δεν έχουν σταθερό κύκλο. Συχνά νομίζουν ότι έχουν περίοδο, αλλά αυτό που έχουν μπορεί να είναι μία απλή αιμορραγία. Σ' αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, είναι δυνατόν να οδηγηθούν σε εγκυμοσύνη.