18-10-2017
Ποιο φύλο έχει μεγαλύτερη ανοχή στον πόνο; Δείτε το βίντεο!

photo

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη ανοχή στον πόνο από ότι οι γυναίκες. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει πάντα.

Στο παρακάτω πείραμα συμμετέχουν 6 άνδρες και 6 γυναίκες, οι οποίοι καλούνται να βάλουν το χέρι τους μέσα σε ένα μπολ με νερό και πάγο και να το κρατήσουν εκεί για όσο χρόνο αντέχουν.

Οι 8 από τους συμμετέχοντες εγκατέλειψαν πριν από την πάροδο 3 λεπτών. Οι υπόλοιποι 4 κλήθηκαν να τραβήξουν το χέρι τους στα 3 λεπτά. Οι άνδρες άντεξαν, κατά μέσο όρο για 111,3 δευτερόλεπτα και οι  γυναίκες για 96,3 δευτερόλεπτα. Κατά συνέπεια, νικητές ήταν οι άντρες.

Όμως το πείραμα δεν σταμάτησε εδώ. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να υποβληθούν στην ίδια διαδικασία, προκειμένου να κερδίσουν έναν διαγωνισμό.

Δείτε το αποτέλεσμα στο παρακάτω link και μην δοκιμάσετε να κάνετε το πείραμα στο σπίτι.