Όνομα Πόλη Τηλέφωνα Διαδίκτυο
Ένωση Κωφών Ελλάδος
Αριστογείτονος 11-13, Αθήνα, Βαρβάκειος Αγορά
enosikofon@gmail.com
Αθήνα 210 32 42 371
Πανελλήνιος Σύλλογος Κωφών και βαρήκοων «ΑΚΟΥ-ΜΠΩ» με μητρική γλώσσα την Ελληνική

akoumpw@gmail.com
Πανελλήνιος Σύλλογος Κωφών και βαρήκοων «ΑΚΟΥ-ΜΠΩ» με μητρική γλώσσα την Ελληνική

akoumpw@gmail.com
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Κωφών – Βαρήκοων Παιδιών Κεντρικής Μακεδονίας
Αντισθένους 13 Χαριλάου,
info@varikoos.gr
Θεσσαλονίκη 2310-326644 fax 2310-326644