Νόσος του Croohn & ελκώδη Κολίτιδα

Νέα αναζήτηση
Όνομα Πόλη Τηλέφωνα Διαδίκτυο
Σύλλογος Ατόμων με νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Β.Ελλάδας

6948057770
Σύλλογος Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας
Τ.Θ. 80229, Πειραιάς
info@crohnhellas.gr
Πειραιάς 6944 025788, 6907 605369