Όρασης διαταραχές

Νέα αναζήτηση
Όνομα Πόλη Τηλέφωνα Διαδίκτυο
Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.)
Βερανζέρου 14, 2ος όροφος τ.κ. 104 32 - ΕΔΡΑ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 128, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17672
pea@retina.gr
Αθήνα 210 52 38 389
Πανελλήνια Ένωση Τυφλών
Πειραιώς 4- Ομόνοια, 5ος όρ., Γραφεία 12-21 10431
Αθήνα 210-5235821, 210-5200408, 210-5201596, 210-5201597 Αυτ. τηλεφωνητής: 210-5201596 & 210-5201597 ΦΑΞ 210 5235765
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών
Βερανζέρου 31, 10432
pab@otenet.gr
Αθήνα 210-5245001 - fax: 210-5222112