Νευρομυϊκές παθήσεις

Νέα αναζήτηση
Όνομα Πόλη Τηλέφωνα Διαδίκτυο
Σύλλογος Ασθενών από Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση ALSHELLAS

email: info@alshellas.org
Αθήνα τηλ: 6972099210, fax: 2105786568
Σύλλογος Μυασθενών Ελλάδος
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα
info@myasthenia.gr
Αθήνα 211 0172002 Fax: 211 8009357
Σωματείο Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυικές Παθήσεις
Ελπίδος 6, Αθήνα
nfo@mdahellas.gr
Αθήνα 210 3616980-1 Fax: 210 3616982
Υποστηρικτές Ασθενών με την Νόσο του Κινητικού Νευρώνα – ALS FIND A CURE NOW

alsfindacure@gmail.com