ΠΣΕΥ: οδηγίες προς τους κάτοικους της Θεσσαλίας για προστασία από λοιμώδη νοσήματα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας  (ΠΣΕΥ-ΝΠΔΔ), προτείνει την συμμόρφωση των κατοίκων στην περιοχή της Θεσσαλίας  με τις παρακάτω οδηγίες που είναι σύμφωνες με αυτές της Πολιτικής Προστασίας  και του Υπουργείου Υγείας.

Επιπλέον, ο ΠΣΕΥ, ως επιστημονικός φορέας που εκπροσωπεί τους Επισκέπτες/ τριες  Υγείας, επαγγελματίες Υγείας που εργάζονται σε όλες τις δομές και υπηρεσίες υγείας της χώρας,  θέλοντας να συμβάλει στην αντιμετώπιση της υγειονομικής _κρίσης μέσω της ενεργοποίησε όλα τα μέλη του, που εργάζονται στις Δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας αλλά και στους ΟΤΑ Α & Β βαθμού της Θεσσαλίας.

Για την αποφυγή διαρροϊκών επεισοδίων  (σαλμονέλα ή E. Coli)

 • Μην καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν μολυνθεί από τα νερά της πλημμύρας ακόμη και αν βρίσκονται σε κλειστή συσκευασία
 • Μην καταναλώνετε νερό από το δίκτυο έως ότου ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας του
 • Να εφαρμόζετε καλή προσωπική υγιεινή (πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό) μετά από επαφή με επιφάνειες που έχουν έρθει σε επαφή με τα νερά της πλημμύρας
 • Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν σε πληγείσες περιοχές
 • Πλύνετε συχνά τα χέρια των παιδιών με σαπούνι και νερό (πάντα πριν από τα γεύματα)
 • Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με παιχνίδια που έχουν μολυνθεί από νερά και δεν έχουν απολυμανθεί
 • Μην κάνετε μπάνιο σε νερό που μπορεί να έχει μολυνθεί από αποχετευτικά νερά ή τοξικές χημικές ουσίες. Αυτό περιλαμβάνει τα ποτάμια, τα ρέματα ή τις λίμνες που βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές ή σε περιοχές που μπορεί να επικοινωνούν με αυτές τις περιοχές

Για την προστασία από λοιμώξεις τραυμάτων

 • Αποφύγετε την έκθεση σε νερά πλημμύρας εάν έχετε ανοιχτή πληγή
 • Καλύψτε τα ανοικτά τραύματα με αδιάβροχο επίδεσμο για να μειώσετε την πιθανότητα μόλυνσης
 • Κρατήστε το ανοικτό τραύμα όσο το δυνατόν καθαρό, πλένοντας το καλά με σαπούνι και καθαρό νερό
 • Εάν μια πληγή αναπτύξει ερυθρότητα ή πρήξιμο αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα

 

 

 

Απευθυνθείτε σε Δομές Υγείας και αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν:

 • Υπάρχει ένα ξένο αντικείμενο (χώμα, ξύλο, μέταλλο ή άλλο) ενσωματωμένο στο τραύμα
 • Το τραύμα διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο μόλυνσης (όπως από δάγκωμα σκύλου ή τρύπημα από μολυσμένο αντικείμενο)
 • Πρόκειται για παλιά πληγή που παρουσιάζει σημάδια μόλυνσης (αυξημένος πόνος, πρήξιμο, ερυθρότητα, ξηρότητα ή ανάπτυξη πυρετού)

 

Ιδιαίτερη Προσοχή  Χρειάζεται  :

 • Με την αποφυγή και χρήση κατάλληλων εντομοκτόνων σε περίπτωση παρουσίας  εντόμων όπως μυγών και κατσαρίδων
 • Με αντικείμενα, τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με τα μολυσμένα νερά κ δεν υπάρχει δυνατότητα να πλυθούν ή να απολυμανθούν
 • Κατά τη μετακίνηση αντικειμένων λόγω πιθανής εμφάνισης τρωκτικών ή ερπετών
 • Με τους εκτεθειμένους στύλους ηλεκτροδότησης  όπου υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
 • Με τα νεκρά ζώα και  την αποφυγή κάθε είδους επαφής
 • Με τα κατοικίδια τα οποία δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με μολυσμένα νερά και λύματα.

Αναζητήστε Ιατρική Βοήθεια σε περίπτωση  που:

 • Πιείτε ή έρθετε σε επαφή με μολυσμένο νερό και εμφανίστε διάρροια, πυρετό ή κοιλιακό άλγος εντός 2 εβδομάδων από την επαφή με πλημμυρικά νερά ή λύματα

 

 

Οι Επισκέπτες Υγείας, εκ του επιστημονικού και επαγγελματικού τους ρόλου, μπορούν  να αναλάβουν και να συμβάλλουν στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, τη χρήση και προετοιμασία των τροφίμων, το πόσιμο νερό , τη χρήση των υπηρεσιών υγείας και τα ατομικά μέτρα προστασίας.

Για την αποφυγή διαρροικών επεισοδίων

(σαλμονέλλα ή E. Coli)

 • Να μην καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν μολυνθεί από τα νερά της πλημμύρας ακόμη και αν βρίσκονται σε κλειστή συσκευασία
 • Μην καταναλώνετε νερό από το δίκτυο έως ότου ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας του
 • Να εφαρμόζετε Καλή προσωπική υγιεινή (πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό) μετά από επαφή με επιφάνειες που έχουν έρθει σε επαφή με τα νερά της πλημμύρας.
 • Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν σε πληγείσες περιοχές.
 • Πλύνετε συχνά τα χέρια των παιδιών με σαπούνι και νερό (πάντα πριν από τα γεύματα).
 • Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με παιχνίδια που έχουν μολυνθεί από νερά και δενέχουν απολυμανθεί.
 • Μην κάνετε μπάνιο σε νερό που μπορεί να έχει μολυνθεί από αποχετευτικά νερά ή τοξικέςχημικές ουσίες. Αυτό περιλαμβάνει τα ποτάμια, τα ρέματα ή τις λίμνες που βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές ή σε περιοχές που μπορεί να επικοινωνούν με αυτές τις περιοχές

Για την προστασία από λοιμώξεις τραυμάτων

Αποφύγετε την έκθεση σε νερά πλημμύρας εάν έχετε ανοιχτή πληγή.

Καλύψτε τα ανοικτά τραύματα με αδιάβροχο επίδεσμο για να μειώσετε την πιθανότητα

μόλυνσης.

Κρατήστε το ανοικτό τραύμα όσο το δυνατόν καθαρό, πλένοντας το καλά με σαπούνι και

καθαρό νερό.

Εάν μια πληγή αναπτύξει ερυθρότητα ή πρήξιμο αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα.

 

Απευθυνθείτε σε δομές Υγείας και αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν:

 • Υπάρχει ένα ξένο αντικείμενο (χώμα, ξύλο, μέταλλο ή άλλο) ενσωματωμένο

στο τραύμα.

 • Το τραύμα διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο μόλυνσης (όπως από δάγκωμα

σκύλου ή τρύπημα από μολυσμένο αντικείμενο).

 • Πρόκειται για παλιά πληγή που παρουσιάζει σημάδια μόλυνσης (αυξημένος

πόνος,πρήξιμο, ερυθρότητα, ξηρότητα ή ανάπτυξη πυρετού).

Ιδιαίτερη Προσοχή Χρειάζεται :

 • Με την αποφυγή και χρήση κατάλληλων εντομοκτόνων σε περίπτωση παρουσίας εντόμων όπως μυγών και κατσαρίδων.
 • Με αντικείμενα τα οποία έχουν έρθει σε επαφή ε τα μολυσμένα νερά κ δεν υπάρχει δυνατότητα να πλυθούν ή να απολυμανθούν.
 • Κατά τη μετακίνηση αντικειμένων λόγω πιθανής εμφάνισης τρωκτικών ή ερπετών.

Με τους εκτεθειμένους στύλους ηλεκτροδότησης όπου υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

 • Με τα νεκρά ζώα και την αποφυγή κάθε είδους επαφής.
 • Με τα κατοικίδια τα οποία δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με μολυσμένα νερά και λύματα.

Αναζητήστε Ιατρική Βοήθεια σε περίπτωση που:

Πιείτε ή έρθετε σε επαφή με μολυσμένο νερό και εμφανίστε διάρροια, πυρετό ή

κοιλιακό άλγος εντός 2 εβδομάδων από την επαφή με πλημμυρικά νερά ή λύματα

spot_imgspot_img

Σχετικά Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Στην Αθήνα το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ακεραιότητα της Έρευνας

Το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ακεραιότητα της Έρευνας (8th World Conference on Research Integrity ) συνδιοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το WCRI Foundation.

ΕΟΔΥ: Τι ανακοίνωσε για την έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στην  Μαγνησία

Με αφορμή την έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στην ΠΕ Μαγνησίας, οι υπεύθυνοι του ΕΟΔΥ συστήνουν την αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής για την αποφυγή της δευτερογενούς μετάδοσης της νόσου.

“Αγλαΐα Κυριακού”: Κανονικά θα λειτουργούν από Δευτέρα 3 Ιουνίου τα τακτικά χειρουργεία του νοσοκομείου

Κανονικά  θα πραγματοποιούνται από την Δευτέρα 3 Ιουνίου τα προγραμματισμένα τακτικά χειρουργεία του νοσοκομείου Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού".