Κινητή Μονάδα Μαθησιακών Δυσκολιών και ΔΕΠΥ από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης έχει δημιουργήσει από το 2020 μια Κινητή Μονάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Στήριξη και Συμβουλευτική για τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη ΔΕΠ-Υ» σε παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό. Επίσης, παρέχει βραχεία συμβουλευτική υποστήριξη στην οικογένειά τους και κατά περίπτωση εξατομικευμένη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση στο παιδί και την οικογένεια.

Το Πρόγραμμα βασίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση και στην ολιστική διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών, με βάση τις ανάγκες τόσο των παιδιών όσο και των άλλων μελών της οικογένειας.

Σημασία και αναγκαιότητα

Η καθυστερημένη αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών και η ελλιπής υποστήριξη και καθοδήγηση της οικογένειας σχετίζεται με σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση των γονέων και κρίση στις ενδοοικογενειακές σχέσεις με σοβαρές συνέπειες.

Οι δυσμενείς επιπτώσεις αφορούν και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι από παιδιαγωγικής άποψης έχουν να διαχειριστούν υπεράριθμο αριθμό παιδιών (αναλογία 1 εκπαιδευτικός / 25 μαθητές) γεγονός που δυσχεραίνει το έργο και την ποιότητα της εκπαίδευσης, όταν ανάμεσα στους μαθητές αυτούς υπάρχουν μαθητές με αδιάγνωστες μαθησιακές δυσκολίες.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να επιτυγχάνουν υψηλούς εκπαιδευτικούς στόχους με κατάλληλες παιδαγωγικές τεχνικές και μεθόδους και με την κατάλληλη καθοδήγηση των γονέων τους, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητους συνεργάτες στην παρέμβαση.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του έργου αυτού είναι η παροχή εξατομικευμένης και ολιστικής βιοψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στο παιδί και την οικογένεια με στόχο την καλύτερη διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών στο σπίτι, τη βελτίωση της συμπεριφοράς του παιδιού και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της οικογένειας.

Ένα σημαντικό όφελος που προκύπτει από τη λειτουργία της κινητής μονάδας, είναι η έγκαιρη και πρώιμη ανίχνευση συμπτωμάτων ψυχοπαθολογίας στην παιδική ηλικία και η πρόληψη σοβαρών διαταραχών στα παιδιά.

Δράσεις του προγράμματος

Μια διεπιστημονική κινητή μονάδα αποτελούμενη από ειδικευμένους ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, επισκέπτονται τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης και αξιολογούν τις μαθησιακές δυσκολίες παιδιών που φοιτούν στη Α’ έως και τη ΣΤ’ τάξη του δημοτικού.

Η κινητή μονάδα εντοπίζει τη φύση, το βάθος και την έκταση του προβλήματος και καταρτίζει εξατομικευμένο σχέδιο υποστήριξης με στόχο την μαθησιακή και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού για τη σωστή αντιμετώπιση της μαθησιακής δυσκολίας.

Μετά τη διάγνωση καταρτίζεται εξατοµικευµένο σχέδιο βραχείας υποστήριξης του παιδιού και των γονέων από διαφορετικούς επαγγελµατίες σε βάθος χρόνου 5-6 µηνών από την αρχική αξιολόγηση.

Δωρεάν υπηρεσίες για την υποστήριξης του παιδιού και της οικογένειας

Η Κινητή Μονάδα παρέχει δωρεάν σε όλους τους δήμους της Περιφέρειας Κρήτης, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Υπηρεσίες για το παιδί:

-Ακοολογικός και οφθαλμολογικός προέλεγχος για την εκτίμηση της αναγνωστικής του ικανότητας.

-Αξιολόγηση γραπτού λόγου (ανάγνωσης και γραφής).

-Αξιολόγηση λόγου και ομιλίας.

-Αξιολόγηση μαθηματικής επάρκειας.

-Εκτίμηση νοητικού δυναμικού.

-Αξιολόγηση συμπεριφορικών δυσκολιών.

Υπηρεσίες για τους γονείς:

-Εκτίμηση αναγκών υγείας.

-Αξιολόγηση κοινωνικών αναγκών.

-Εκτίμηση δυσκολιών στην άσκηση του γονεϊκού ρόλου.

-Αναμενόμενα αποτελέσματα.

Το παιδί:

-Θα αναπτύξει θετική στάση απέναντι στη μάθηση.

-Θα βελτιώσει το λόγο και την ομιλία του.

-Θα βελτιώσει την αναγνωστική του ικανότητα και τη λογικομαθηματική του σκέψη.

-Θα αυξήσει το εύρος της προσοχής του.

-Θα αυξήσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του.

-Θα αναπτύξει πρωτοβουλία και υπευθυνότητα όσον αφορά τη μελέτη και την εκτέλεση των κατ’οίκον εργασιών του.

Οι γονείς θα λάβουν:

-Συναισθηματική υποστήριξη από ψυχολόγους με ειδικευση στη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών.

-Καθοδήγηση από ειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς για την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου.

-Καθοδήγηση από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και λογοθεραπευτές για την οργάνωση της μελέτης του παιδιού στο σπίτι παράλληλα με έντυπο υποστηρικτικό υλικό.

-Καθοδήγηση από ψυχολόγους για τη διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών του παιδιού στο σπίτι και το σχολείο.

-Παρεμβάσεις για τη βελτίωση των σχέσεων στην οικογένεια.

-Τεχνικές για τη βελτίωση της επικοινωνίας με το παιδί.

-Καθοδήγηση σε ζητήματα υγείας και προσωπικής υγιεινής.

Μέχρι σήμερα, στην Κινητή Μονάδα έχουν απευθυνθεί 387 οικογένειες από την Κρήτη, ενδεικτικό όχι μόνο της αποδοχής που έχει το πρόγραμμα, αλλά και της σημαντικής προσπάθειας που καταβάλλεται.

Στη Μονάδα απευθύνονται πλέον και εκπαιδευτικοί από σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι επιζητούν συμβουλευτική για τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων στην τάξη καθώς και σε περιπτώσεις κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτων οικογενειών που αδυνατούν να προσέλθουν στο ΚΕΔΑΣΥ ή να αντιληφθούν την αξία της έγκαιρης παρέμβασης.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει εκπονήσει οικονομοτεχνική μελέτη άμεσα διαθέσιμη για τις Περιφέρειες της Ελλάδας που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να αναπτύξουν αντίστοιχη κινητή μονάδα καθώς και επιστημονική υποστήριξη από την ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας και τη διάδοση της καλής αυτής πρακτικής σε άλλες περιοχές της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα: https://learnconsult.hmu.gr/

spot_imgspot_img

Σχετικά Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

«Δωρεά και Διαχείριση Φαρμάκων»: Ενημερωτική Ημερίδα  του GIVMED

Η GIVMED, η μη κερδοσκοπική οργάνωση που στοχεύει στην άμεση πρόσβαση των ανθρώπων στα φάρμακα που χρειάζονται, διοργανώνει μια ακόμη ενημερωτική ημερίδα, με θέμα «Δωρεά και Διαχείριση Φαρμάκων».

Organmeetings: Γιατί η δωρεά οργάνων μας αφορά όλους!

Τα Organmeetings είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει και υλοποιεί το Ίδρυμα Ωνάση για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.

Οι ιατρικές εξετάσεις που είναι αναγκαίες για όλους μετά τα 50

Εάν είστε άνω των 50 ετών, ένας από τους καλύτερους τρόπους για να εντοπίσετε έγκαιρα πιθανά προβλήματα υγείας είναι η προληπτική φροντίδα υγείας.