Ινστιτούτο Prolepsis: Πρόγραμμα «Φιλία σε κάθε Ηλικία»

Το Ινστιτούτο Prolepsis υλοποιεί από το πρόγραμμα «Φιλία σε κάθε Ηλικία» για την αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς των ατόμων Τρίτης Ηλικίας σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Les Petits Frères des Pauvres (PFP), έναν μεγάλο διεθνή οργανισμό με εμπειρία και πλούσιο έργο σε θέματα στήριξης των ηλικιωμένων.

Στελέχη του PFP παρέχουν τεχνογνωσία και καθοδήγηση σε θέματα εκπαίδευσης και εφαρμογής καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Ελλάδα είναι μία από τις 14 χώρες στις οποίες εφαρμόζεται η πρωτοβουλία παγκοσμίως. Το πρόγραμμα υλοποιείται με Ιδρυτικό Δωρητή το  “ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα” και Χρυσό Χορηγό την NN Hellas.

Τα οφέλη από την κοινωνικοποίηση των ατόμων Τρίτης Ηλικίας είναι τεκμηριωμένα επιστημονικά διεθνώς και αφορούν κυρίως στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής. Το πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στον εθελοντισμό, στοχεύει στην καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης της Τρίτης Ηλικίας, μέσω της ανθρώπινης επαφής και της δημιουργίας μακροχρόνιων σχέσεων φιλίας και κοινωνικών δεσμών. Κύριες δράσεις του προγράμματος είναι:

-Η διασύνδεση ηλικιωμένων με εθελοντές με στόχο την επικοινωνία και τη δημιουργία δεσμών φιλίας. Οι εθελοντές προσφέρουν στους ωφελούμενους ηθική και συναισθηματική ενδυνάμωση μέσω τακτικής τηλεφωνικής επικοινωνίας ή επισκέψεων. Παράλληλα, οι εθελοντές ωφελούνται μέσω του αισθήματος προσφοράς και συμμετοχικότητας, αλλά και από την ανταλλαγή των εμπειριών και των γνώσεων με τα άτομα Τρίτης Ηλικίας.

-Η Τηλεφωνική Γραμμή για τη Μοναξιά στην Τρίτη Ηλικία 2106101300, η οποία λειτουργεί Δευτέρα µε Παρασκευή από τις 11π.µ. έως τις 8µ.µ. Η γραµµή στελεχώνεται από εθελοντές, λειτουργεί ανώνυµα και έχει αστική χρέωση.

Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος αποτελούν οι εθελοντές που συμμετέχουν σε αυτό. Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετέχει όποιος με ευαισθησία επιθυμεί να προσφέρει στην Τρίτη Ηλικία. Οι εθελοντές του προγράμματος δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη ιδιότητα, εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες (π.χ. ιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, κ.ά.), καθώς σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεσμών φιλίας.  Μέσα από τη συμμετοχή τους  οι εθελοντές:

  • κρατούν συντροφιά σε μοναχικούς ηλικιωμένους
  • δείχνουν ενδιαφέρον και ευαισθησία
  • δημιουργούν σχέσεις φιλίας

Το Ινστιτούτο Prolepsis ξεκίνησε το εν λόγω πρόγραμμα, σε συνέχεια του ερευνητικού έργου σε θέματα προληπτικής ιατρικής και των πολυετών δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των ατόμων τρίτης ηλικίας, με στόχο:

  • Να καταπολεμήσει τη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση των ηλικιωμένων μέσα από την ανθρώπινη επαφή και τη δημιουργία δεσμών φιλίας.
  • Να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση των ηλικιωμένων
  • Να αναδείξει τις ανάγκες και τα προβλήματα της Τρίτης Ηλικίας.
  • Να ενισχύσει τον εθελοντισμό στην Ελλάδα.

Εάν γνωρίζετε κάποιον ηλικιωμένο που θα μπορούσε να επωφεληθεί από το πρόγραμμα πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο Prolepsis στο 210-6255700, ή στο info@filiasekatheilikia.gr.

Εάν θέλετε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα ως εθελοντές πατήστε εδώ.

Εάν θέλετε να υποστηρίξετε το πρόγραμμα κάνοντας μία δωρεά πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://filiasekatheilikia.gr/

Λίγα λόγια για το Ινστιτούτο Prolepsis

Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι ένας επιστημονικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιείται στο χώρο της Δημόσιας Υγείας από το 1990. Πρόεδρος και Ιδρύτρια του Ινστιτούτου Prolepsis είναι η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας κα Αθηνά Λινού. Μέσα από την ακαδημαϊκή έρευνα , το Ινστιτούτο αναπτύσσει επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές και προγράμματα με στόχο την εκπαίδευση , την προαγωγή της υγείας , την ισότιμη πρόσβαση σε αντίστοιχες υπηρεσίες και την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών και υγειονομικών κρίσεων.

Μέσα από την ενεργό παρουσία του στο χώρο της δημόσιας υγείας το Ινστιτούτο Prolepsis έχει αναπτύξει έντονη ανθρωπιστική δράση με στόχο την προαγωγή της υγείας και ευημερίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού -κυρίως παιδιών, ατόμων τρίτης ηλικίας, προσφύγων και μεταναστών, κρατουμένων κλπ.

Ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την Τρίτη Ηλικία το Ινστιτούτο Prolepsis, έχοντας  μια πολυετή εμπειρία, έχει υλοποιήσει εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με τη διατροφή, την πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι, την ορθή χρήση φαρμάκων και την ενίσχυση του ψηφιακού αλφαβητισμού υγείας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ινστιτούτο Prolepsis, υλοποιεί προγράμματα σε θέματα που αφορούν στη βελτίωση της ψηφιακής εγγραμματοσύνης και της πρόσβασης των ηλικιωμένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα iHERE, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων για την αύξηση του ψηφιακού αλφαβητισμού σε ευάλωτες ομάδες, μεταξύ των οποίων και τα άτομα Τρίτης Ηλικίας.

Institute Prolepsis –  Ινστιτούτο Προληπτικής Περιβαλλοντικής & Εργασιακής Ιατρικής         https://www.prolepsis.gr/gr/home

spot_imgspot_img

Σχετικά Άρθρα

Σχετικά Άρθρα

Προσβάσιμα τα καταστήματα του Πειραιά στα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά (Ε.Σ.Π.)  ανακοινώνει μια σημαντική κοινωνική δράση, που διευκολύνει την υποδοχή ατόμων που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού στα καταστήματά του.

Κινητή Μονάδα Μαθησιακών Δυσκολιών και ΔΕΠΥ από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει από το 2020 μια Κινητή Μονάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Στήριξη και Συμβουλευτική για τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη ΔΕΠ-Υ» σε παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό.

«Δικαίωμά μου»: Έγκυρη πληροφόρηση για τα δικαιώματα των ασθενών με καρκίνο από το Κ.Ε.Φ.Ι.

Η δράση "Δικαίωμά μου" δημιουργήθηκε από το «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών για να προσφέρει σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματά τους.